MENÜPONTOK
• Kezdőlap • Bemutatkozás • Nyitvatartás • Elérhetőségek • EUB utasbiztosítás • Utazások, nyaralás Zala megyei indulással • ÜDÜLÉS 2020 - ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK! • EGZOTIKUS UTAZÁSOK KEDVEZŐ ÁRON - ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ 2020 • Adventi buszos utak • Szilveszteri repülős utak • Szilveszteri buszos utak • Egyéni vagy csoportos városlátogatás repülővel • AUTÓBUSZOS,HELYI INDULÁSÚ KÖRUTAZÁSOK • Kalandnyaralás és kalandtúrák • Csoportos hajóutak magyar idegenvezetővel • VELENCEI KARNEVÁL • AFRIKAI UTAZÁS - Kenya szafari last minute • Disneyland Párizs csoportosan magyar idegenvezetővel! • NYARALÁS MEDENCÉS APARTMANOKBAN • Fly and Drive körutazás Amerikában • Fociutak Repülővel • GYERE ZALÁBA • Ajándékutalvány • Biztosítás • Hasznos linkek • ÁLTALÁNOS UTAZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK • UTAZÁSI CSOMAG TÁJÉKOZTATÓ • Adatkezelési tájékoztató • Nyitvatartás • Buszjegy értékesítés
Kérjük adja meg e-mail címét
Utazás módja*
Régió
Indulási dátum
Szállás típusa
Ország*
Város
Rugalmasság
Ellátás
Ár (tól-ig)
Rendezés
Keresés szóra, kifejezésre
A *-al jelölt mezők kiválasztása kötelező!
Utazás módja*
Régió
Indulási dátum
Keresés szóra, kifejezésre
Ország*
Táv Bp-től
Síterep
Ellátás
Sípályák hossza
Keresés szóra, kifejezésre
A *-al jelölt mezők kiválasztása kötelező!
Általános Utazási Feltételek
ÁLTALÁNOS UTAZÁSI és FIZETÉSI FELTÉTELEK
 (Utazási szerződés)

Letöltés pdf-ben (Adobe Acrobat Reader)>>

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI és FIZETÉSI FELTÉTELEK
(Utazási szerződés)

Az Utazási szerződésről szóló 281/2008.(XI.28) Korm. rendelet ( R.), valamint az utazásszervező és közvetítő tevékenységről szóló 213/1996 (XII.23.) rendelet hatályos rendelkezései alapján kiegészítve és egységesen értelmezve a ........számú melléklettel együtt ( MEGRENDELŐ, TÁJÉKOZTATÓ az utzsási csomag megrendeléséhez-472/2017.XII.28 rendelet értemében)

Utazási szerződés ,mely létre jött :

Egyrészről: NYAKAS & TÁRSAI TOURS Idegenforgalmi,Kereskedelmi Bt.

8900 Zalaegerszeg,Tompa M.u.5. Tel.: 92/596-890, T/F.:92/596-889

Magyar Kereskedelmi Eng. Hiv .nyilvántartási száma: R-0943/94

Adószám:27664436-2-20 ( Továbbiakban : Iroda)

 

Másrészről :( Név)………………………………………………………………….

( Lakcím:)……………………………………………………………..

……………………………………………………………..

( E-mail cím:…………………………………………………………..

(Továbbiakban :Utas )

Között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Szerződés megkötése.

1./Az Iroda minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (Továbbiakban : tájékoztató) készít, mely tartalmazza az utazás időpontját,időtartamát,az egyes szolgáltatások le írását, mennyiségét és minőségét és egyéb fontos információkat .Megrendelés esetén - szervezett utazások esetében- az Iroda írásos visszaigazolása illetve jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.

2./ A tájékoztatóhoz tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk ,továbbá az Iroda részéről átadott (elküldött) faxon, e-mail üzenetben megküldött tájékoztatás ,egyedi tájékoztató, programismertetés,vagy az egyedi szerződési feltételek,honlapon szereplő esetenként program- füzet,szórólap kiadása után aktualizált információk a szerződés elidegeníthetetlen részét képezik.

3./ NYAKAS TOURS általános utazási szerződésének megismerését az Iroda Utas részére lehetővé teszi, azt ismerteti a szerződés megkötése előtt .Ha ,az Utas azt megismerte és tudomásul vette, -az abban foglaltakkal egyetért-, ennek elfogadását aláírásával igazolja . Az Utas utazását írásban a Nyakas Tours irodájában vagy az Iroda részére küldött elektronikus levélben lefoglalhatja, megrendelheti . Ha az utas nem személyesen rendeli meg a szolgáltatást

( jelentkezés ,előleg befizetés ,stb ) megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni.

Amennyiben az eljáró személy az Iroda felé hitelt érdemlően igazolja, hogy a közte és a megbízó között szabályszerű (teljes bizonyító erejű, magánokiratba foglalt meghatalmazás jött létre, úgy a szerződés alanyává a megbízó ( Utas ) válik. Amennyiben az eljáró személy ilyen igazolást nem mutat be, úgy minden ,a szerződésből származó kötelezettség őt terheli. Az esetleges jogosulatlan megbízás ügyviteléből fakadó, az Irodáért illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért az eljáró személy teljes anyagi felelőséggel tartozik. Ha nem az Utas ,hanem javára 3. személy foglalja le az utazást, az Iroda nem köteles vizsgálni , hogy a 3. személy jogszerűen képviseli-e az Utast.

4./A UTAZÁSI SZERZŐDÉS az Utas és az Iroda között a hivatkozott jogszabályok szerint a jelentkezés nyilvántartásba vételével , az utazási szerződés elfogadásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelésével jön létre. Ha a jelentkezést az Iroda hely hiány vagy bármely más okból csak feltételesen fogadja el,a jelentkezési lapon ennek tényét fel kell tüntetni. Az Utas tudomásul veszi : A konkrét -megrendelt szolgáltatás - igénybevételére csak abban az esetben jogosult, ha részvételi díj ( szolgáltatás ellenértéke ) az Iroda részére kiegyenlítésre került ( készpénzfizetés , átutalás). Ennek - hiányában bármely okból is következett az be )a szolgáltatás biztosítását az Iroda megtagadhatja, ez esetben az Irodát felelősség nem terheli.

Szolgáltatások,részvételi díj:

5./ Az Utas utazás megrendelésévell egyidejűleg előleget fizet, melynek összege a teljes részvételi díj egyedi megrendeléseknél az irányár) 40 %-a. Ettől az Iroda akkor térhet el ,ha külföldi közreműködővel kötött szerződés ennél szigorúbb kötelezettséget ír elő. A részvételi díj fennmaradó része- hátralék- megfizetése az utazás megkezdése előtt 30 nappal , külön értesítés nélkül esedékes. A részvételi díj tejes összegének befizetését követően kerül sor a Részvételi jegy átadására. Az Utas csak részvételi díjnak megfelelő,a részvételi jegyen szereplő szolgáltatások igénybevételére jogosult.

6./ A fizetési határidők be nem tartása esetén az Iroda az utazási szerződést jogosult megszűntnek tekinteni , s a férőhelyet más Utasnak értékesíteni vagy a megrendelt szolgáltatásokat kötbérfizetés elkerülése illetve mérséklése érdekében haladéktalanul lemondani. Az Utas ez esetben köteles az Irodának a felmerült költségeit az ott szabályozott módon és mértékben ,az utazásra vonatkozó előírások figyelembe vételével megtéríteni.

7./ A részvételi díj az utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát ( szállás,ellátás,utazás, stb.) szervezési díját és az ÁFÁ-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat (vízum ,Biztosítások, reptéri illeték,üdülőhelyi díj,stb , az Iroda a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon vagy az utazási tájékoztatóban teszi közzé.

Szolgáltatás-,és díjváltozások:

8./ Ha az utazásszervező az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt - rajta kívül álló okból:

Pl.szállitási költségek-üzemanyagárak ,szolgáltatásokhoz kapcsolódó adók , illetékek , közterhek , valutaárfolyamok változása miatt- jelentősen módosítani kivánja - különösen, ha a díjemelés mértéke a 8 %-ot meghaladja – köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni.

Ebben az esetben az utazó bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést vagy ha a változásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja , a felek módosíthatják az utazási csomagra vonatkozó szerződést.

Az Utas elállási és módosítási joga 

9./ Az Iroda a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának, továbbá a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának –cseréjének – jogát fenntartja. A változásokról köteles az Utast haladéktalanul írásban értesíteni, s amennyiben az Utas a változást írásban elfogadja,az a szerződés részévé válik. Ha az utas az értesítő levél kézhez vételétől számított 3 napon belül arra nem válaszol, az Iroda jogosult az esetleges késedelemből származó költségek csökkentése érdekében intézkedni. Az Iroda ezen magatartása következtében az Utast ért esetleges kárért nem felelős.

10./ Ha az Utas az utazás tervezett megkezdése előtt 30 napon belül az utazását írásbeli nyilatkozatával lemondja, és attól nem az utazási szerződés 8. pontjában rögzítettek miatt áll el, az Iroda az addig felmerült költségeinek megtérítését követelheti. Ha az Utas az utazást megelőző

30-21 napon belül áll el az utazástól a bánatpénz mértéke a teljes részvételi díj 40 %-a, 

20-10 napon belül áll el az utazástól a bánatpénz mértéke a teljes részvételi díj 75 %-a,

10 napon belüli elállás esetén vagy az utazáson meg nem jelenés esetén bánatpénz címén a teljes részvételi díjat kell megfizetni. 

30 napon túli lemondás esetén egyszeri 5.000.- összegű bánatpénzt számit fel az Iroda . Külföldi üzleti partnerekkel kötött szerződés alapján fizetendő eltérő lemondási illetve kezelési költségeket az Iroda esetenként külön közli. A részvételi díjhoz- amennyiben előzetesen megrendelésre és kifizetésre kerültek- a fakultatív programok és felárak díja is ( pl. utazás, étkezés) hozzászámítandók. Minden módosítás ( név, időtartam, szálláshely,stb.) lemondásnak minősül és a lemondásra vonatkozó feltételek érvényesítését vonja maga után .

11./Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvételi jogát 3. személy részére engedményezni. Az engedményezés csak olyan személyre lehetséges , aki az utazási szerződés feltételeit aláírásával elfogadja és megfizeti az esetleges felmerülő többletköltségeket . Az engedményezés csak írásban az Iroda tudomásulvétele mellett lehetséges.

Iroda elállási joga:

12./ Az Iroda legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal - írásbeli nyilatkozattal- elállhat a szerződéstől, ha az utazást szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet , egészséget vagyonbiztonságot veszélyeztető- külső körülmény veszélyezteteti, illetve ha jelentkezők létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utas létszámot nem éri el. Ha az Iroda ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az Utas részére választása szerint vagy visszafizeti a befizetett részvételi díjat, vagy az eredetivel – lehetőség szerint azonos értékű- szolgáltatást ajánl fel. Ha a helyettesítő szolgáltatás magasabb értékű, a díj különbözet az Utast terheli, ha alacsonyabb értékű, a különbözetet az Iroda visszatéríti.

13./Amennyiben az Irodán kívül álló , előre nem várt esemény, ok ( pl. Sztrájk,háború, természeti csapás,időjárási okok,stb. ) azaz „ Vis major” miatt marad el az utazás , vagy csak részben valósul meg az Irodát felelősség nem terheli. Ilyen esetekben az Iroda segítséget nyújt az Utas érdekében és költségére , ami az adott helyzetben és amilyen mértékben az lehetséges..

Hibás teljesítés:

14./ A szerződés hibás teljesitése esetén az Utas – a hiba felfedezése után-haladéktalanul köteles kifogásait az utaskisérővel , annak hiányában a helyszíni szolgáltatóval közölni . A közlés késedelméből eredő kárért az utazó felelős.

Az utaskisérő az utas bejelentését köteles jegyzőkönyvbe foglalni és annak egy példányát az utazó részére átadni. a kártérítési kérelmet a hazaérkezéstől számitott 5 napon belül kell írásban benyújtani Nyakas & Társai Tours Utazási Iroda részére. a panasz megfelelő alátámasztására a bejelentéshez csatolni kell a kifogásolásra okot adó cselekmény helyszínén ,az utaskisérő vagy a szolgáltató által felvett jegyzőkönyv vagy igazoló dokumentumok egy példányát . A hibás szerződés teljesitésből eredő „szerződés szegést” az Utazási iroda a legrövidebb időn belül, de maximum 30 napon belül „orvosolja”.

15./Az Utast ért mindazon károk vonatkozásában , melyeket az Iroda illetve szolgáltatási partnere okoz, a felek megállapodásra törekednek, mindenkor a hatályos jogszabályok előírásait betartva. Ha szerződéstől eltérő teljesités az Utasnak felróható okból következik be (Pl.igénybe nem vett szolgáltatás, stb.) , az Utas által igényelt kártérítés nem érvényesíthető.

Az Iroda nem köteles a részvételeli díjat leszállítani, ha az Utas valamely szolgáltatást saját elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból ( Pl. nem megfelelő időben történő lemondás az adott szolgáltatásra, utazását korábban megszakítja ) következik az be.

Útlevél-,vízum-,vám-,deviza-,és közegészségügyi rendelkezések: 

16./ Ezen rendelkezések(útlevél,vízum beszerzése és érvényessége,a vám-,deviza-,és közegészségügyi rendelkezések betartásáért az Utas maga felel. Az Iroda köteles a szerződés megkötése során az Utas figyelmét erre és a rendelkezések folyamatos változására. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utas az utazáson nem tud részt venni,kártérítésre nem tarthat igényt és úgy kell tekinteni, mint ha a 10.pontban leírtak szerint az utazását nem kezdte volna meg.

Biztosítás: 

17./A részvételi díj a Baleset,-, Betegség-,és Poggyászbiztosítást és az Útlemondási biztosítást nem tartalmazza. Baleset- ,Betegség-, Poggyászbiztosítás( BBP) díja a részvételi díjon felül fizetendő .BBP biztosítás megkötése az utas kötelezettsége. Annak hiányában az Utazási Iroda Betegség-, Baleset- ,Poggyász károkért felelősséget nem válllal

Útlemondási biztosítás kizárólag az előleg befizetésével egy időben köthető .Erre vonatkozóan az Iroda a jelentkezéskor külön ajánlattal rendelkezik.

Az utazásra vonatkozó stornó biztosítás hiányában – amennyiben a r.díj azt nem tartalmazza vagy külön megkötésre nem kerül –úgy az általános szerződésben foglalt lemondási feltételek érvényesek.

NYAKAS & TÁRSAI TOURS UTAZÁSI IRODA a számára előírt vagyoni biztosítékkal –Kül- , és Belföldi utazásszervezéshez- EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ Zrt. 

(1132 Budapest Váci út 36-38, Tel.: 06-1-452-3313 ) biztosítónál rendelkezik Kötvény száma: KT-KE-233-20191013

Egyéb:

18./Az Iroda az utazás előtti időpontban megmaradt helyeit kedvezményes áron ( Akciós ár, „Lastminute”) értékesítheti. Ebben az esetben a korábban teljes árat fizető Utasoknak semmi féle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán ,időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és felvett utasok részére nem biztosíthatók. Az Iroda által meghirdetett különböző kedvezmények nem vonhatók össze.

Az Iroda az egyes utazásoknál ( egyes nyaraló programok,körutazások, stb.) autóbusz közlekedést biztosít. Az autóbuszok az előre megtervezett útvonalon haladnak illetve tartanak megállót. A nagy távolságok és az előre nem látható váratlan események ( pl. baleset,műszaki meghibásodás,stb.) miatt a megtervezett menetidő megváltozhat .Az ebből eredő késésért az Irodát felelősség nem terheli. Az Iroda kötelessége - a lehetőségek figyelembe vételével- intézkedni a hiba elhárításáról.

19./Az Utas poggyászának őrizetéről, felügyeletéről saját maga gondoskodik az utazás során, mivel azt az Iroda vagy közreműködője nem vette át.

20./Az egyénileg utazó Utasoknak a külföldi partner irodák ( szálláshelyek) nyitvatartási rendjét figyelembe kell venni, amelyről a részvételi jegyen kapnak tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés esetén szálláshelyüket csak másnap tudják elfoglalni. Az Utas késése esetén az Irodát kártérítési kötelezettség nem terheli.

21./Az Iroda a szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért illetve az ebből eredő , Utast érintő károkért ( pl. Tűz, árvíz,stb.) felelőséget nem vállal.

22.Az Iroda írásban tájékoztatja az Utas –az utazás megkezdése előtt- helyi képviselőjének , partnerének nevéről, címéről,telefonszámáról. Ennek hiányában arról a telefonszámról vagy egyéb információról,amely lehetővé teszi az Utas számára az Irodával történő kapcsolat felvételt ( Részvételi jegy vagy utas tájékoztató- ügyeleti telefonszám!)

Jogviták rendezése: 

23./Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas tartozik közvetlen felelőséggel.

24./ Az ÁFA törvény előírásainak megfelelően - amennyiben a számla kiállítása során a számla címzettje nem természetes személy- , úgy a megrendelő köteles nyilatkozni a megrendelt szolgáltatás tekintetében ,hogy azt végső felhasználóként veszi igénybe, vagy esetlegesen tovább értékesítés céljából.

25./ az Utazási szerződés szerves részét képezi az Utas nyilatkozata a 2011 jan.1 időponttól hatályos ÁFA tör,206.§-ra vonatkozóan (Melléklet)

26./Panaszfórumok: POLGÁRMESTERI HIVATAL ZALAEGERSZEG (8900 Zalaegerszeg,Kossuth L.u.17/19 , T.:92/502-100

ZALAEGERSZEG JÁRÁSI HIVATALA :Zalaegerszeg,Kazinczy tér 4. Tel.36/92/550-300

ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŰKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESZTÜLET 

(8900 Zalaegerszeg, Petőfi S.u.24. Tel.:36/92/550-510)

BKFH Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi Haditechnikai ,Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesitési Főosztály

Idegenforgalmi és Közraktározási Főosztály 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39 

Nyakas & Társai Tours Utazási iroda által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában a helyi illetőségű Békéltető Testület ajánlását keresik. Amennyiben az sem vezet eredményre, úgy alávetik magukat a peres vagy más jogi úton történő igény érvényesítésnek. 

Kijelentem ,hogy az Utazási szerződésben foglaltakat tudomásul vettem,aláírásommal egyidejűleg elfogadom,magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem. A szerződés 1 példányát átvettem.

 


Út megnevezése . Poz száma, Dátuma:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Szerződés kelte: …………………………………….. 20….. év…………………………………hó……… .. nap

 


…………………………………………..                                                                                                                                                …………………………………………

Iroda részéről                                                                                                                                                                         Utas vagy megbízottja 

 


© 2014 Travelmax
POWERED BY: