MENÜPONTOK
• Kezdőlap • Bemutatkozás • Nyitvatartás • Elérhetőségek • EUB utasbiztosítás • Utazások, nyaralás Zala megyei indulással • ÜDÜLÉS 2020 - ELŐFOGLALÁSI AKCIÓK! • EGZOTIKUS UTAZÁSOK KEDVEZŐ ÁRON - ELŐFOGLALÁSI AKCIÓ 2020 • Adventi buszos utak • Szilveszteri repülős utak • Szilveszteri buszos utak • Egyéni vagy csoportos városlátogatás repülővel • AUTÓBUSZOS,HELYI INDULÁSÚ KÖRUTAZÁSOK • Kalandnyaralás és kalandtúrák • Csoportos hajóutak magyar idegenvezetővel • VELENCEI KARNEVÁL • AFRIKAI UTAZÁS - Kenya szafari last minute • Disneyland Párizs csoportosan magyar idegenvezetővel! • NYARALÁS MEDENCÉS APARTMANOKBAN • Fly and Drive körutazás Amerikában • Fociutak Repülővel • GYERE ZALÁBA • Ajándékutalvány • Biztosítás • Hasznos linkek • ÁLTALÁNOS UTAZÁSI ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK • Adatkezelési tájékoztató • Nyitvatartás • Buszjegy értékesítés
Kérjük adja meg e-mail címét
Utazás módja*
Régió
Indulási dátum
Szállás típusa
Ország*
Város
Rugalmasság
Ellátás
Ár (tól-ig)
Rendezés
Keresés szóra, kifejezésre
A *-al jelölt mezők kiválasztása kötelező!
Utazás módja*
Régió
Indulási dátum
Keresés szóra, kifejezésre
Ország*
Táv Bp-től
Síterep
Ellátás
Sípályák hossza
Keresés szóra, kifejezésre
A *-al jelölt mezők kiválasztása kötelező!
Általános Utazási Feltételek
ÁLTALÁNOS UTAZÁSI és FIZETÉSI FELTÉTELEK
 (Utazási szerződés)

Letöltés pdf-ben (Adobe Acrobat Reader)>>

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI és FIZETÉSI FELTÉTELEK

Utazási szerződés

Az Utazási szerződésről szóló 472/2017.(XII.28) Korm. rendelet ( R.), valamint az utazásszervező és közvetítő tevékenységről  szóló 213/1996 (XII.23.) rendelet hatályos rendelkezései alapján kiegészítve és egységesen értelmezve a ........számú melléklettel együtt ( MEGRENDELŐ)

Utazási szerződés ,mely létre jött :               Egyrészről: NYAKAS TÁRSAI TOURS Idegenforgalmi,Kereskedelmi Bt.

                                  8900  Zalaegerszeg,Tompa M.u.5.   Tel.: 92/596-890,  T/F.:92/596-889

                                  Magyar Kereskedelmi Eng. Hiv .nyilvántartási száma: R-0943/94

                                  Adószám:27664436-2-20  ( Továbbiakban : Iroda)

             

              Másrészről :( Név)………………………………………………………………….

                                  ( Lakcím:)……………………………………………………………..

                                                   ……………………………………………………………..

                                  ( E-mail cím:…………………………………………………………..

                                  (Továbbiakban :Utas )

Között az  alulírott napon és  helyen  az  alábbi  feltételekkel:

Szerződés megkötése.

  1./Az  Iroda  minden általa szervezett  utazásról részletes utazási  ajánlatot (Továbbiakban : tájékoztató)  készít, mely tartalmazza az  utazás időpontját,időtartamát,az egyes  szolgáltatások le írását,  mennyiségét és minőségét és egyéb fontos információkat .Megrendelés  esetén  - szervezett utazások  esetében-  az Iroda  írásos  visszaigazolása  illetve jelen szerződés mellékletei tartalmazzák.

2./ A tájékoztatóhoz  tartozó hasznos tudnivalókban rögzített információk,továbbá az Iroda részéről átadott (elküldött) faxon, e-mail üzenetben megküldött  tájékoztatás ,egyedi tájékoztató, programismertetés,0vagy az egyedi szerződési feltételek,honlapon szereplő esetenként program-  füzet,szórólap kiadása után aktualizált információk a szerződés elidegeníthetetlen részét képezik.

3./ Az  Utas kijelenti,hogy az Iroda Utazási szerződésében,tájékoztatójában,a biztosítási tájékoztatóban  és  bármely más , szerződéshez  csatolt mellékletben  foglalt és  számára  átadott utazási  feltételeket megismerte,azokat a  szerződés aláírásával elfogadja. Ha az utas nem személyesen( jelentkezés,előleg  befizetés,stb) megbízottja, illetve törvényes képviselője jogosult helyette és nevében eljárni.

Amennyiben az  eljáró személy az Iroda felé hitelt érdemlően igazolja,hogy a közte és a megbízó  között szabályszerű(teljes  bizonyító erejű, magánokiratba  foglalt meghatalmazás  jött  létre, úgy  a szerződés  alanyává a megbízó ( Utas ) válik. Amennyiben az  eljáró  személy  ilyen  igazolást nem mutat be, úgy  minden ,a szerződésből származó kötelezettség  őt terheli. Az  esetleges  jogosulatlan megbízás ügyviteléből  fakadó, az  Irodáért illetve annak oldalán felmerülő károkért és költségekért  az  eljáró személy  teljes  anyagi felelősséggel tartozik. Ha nem az  Utas ,hanem  javára 3. személy foglalja  le  az utazást, az Iroda  nem köteles  vizsgálni , hogy a 3. személy  jogszerűen képviseli-e  az Utast.

4./A  UTAZÁSI SZERZŐDÉS az Utas és az Iroda között a hivatkozott jogszabályok szerint  a jelentkezés nyilvántartásba vételével és az előleg befizetésével,ezzel egy időben az utazási szerződés elfogadásával, jogi személy esetében az utazás írásos megrendelésével jön létre. Ha jelentkezést az Iroda  helyhiány vagy bármely más okból csak feltételesen fogadja el,a jelentkezési lapon ennek tényét fel  kell tüntetni. Az Utas tudomásul veszi,hogy jelen szerződés csak abban az esetben jogosítja fel a megrendelt  szolgáltatás igénybevételére, a részvételi díj az Iroda számlájára hiánytalanul és igazolható módon  beérkezett. Ennek hiányában  bármely okból is következett az be)a szolgáltatás biztosítását az Iroda megtagadhatja,  ez  esetben az Irodát felelősség  nem  terheli.

Szolgáltatások,részvételi díj:

5./ Az  Utas  jelen  szerződés  aláírásával egyidejűleg előleget  fizet, melynek összege  a teljes részvételi díj egyedi megrendeléseknél az irányár)  40 %-a. Ettől az Iroda akkor térhet el ,ha külföldi közreműködővel  kötött szerződés ennél  szigorúbb kötelezettséget  ír  elő. A  részvételi díj  fennmaradó része- hátralék- megfizetése az utazás megkezdése előtt  30  nappal , külön  értesítés  nélkül  esedékes. A részvételi díj tejes összegének befizetését követően kerül sor a Részvételi jegy  átadására. Az  Utas  csak  részvételi díjnak megfelelő,a részvételi jegyen  szereplő  szolgáltatások igénybevételére jogosult.

6./ A fizetési  határidők be nem tartása esetén  az  Iroda  az utazási szerződést jogosult megszűntnek  tekinteni , s a férőhelyet más Utasnak  értékesíteni vagy a megrendelt szolgáltatásokat  kötbérfizetés elkerülése illetve mérséklése érdekében  haladéktalanul lemondani. Az Utas ez  esetben köteles  az  Irodának a  felmerült költségeit  az ott szabályozott  módon  és  mértékben ,az utazásra  vonatkozó előírások  figyelembe vételével megtéríteni.

7./  A részvételi díj  az  utazási tájékoztatóban meghirdetett szolgáltatások árát ( szállás,ellátás,utazás, stb.) szervezési díját  és az  ÁFÁ-t tartalmazza. A részvételi díjban nem szereplő külön felszámításra kerülő díjakat(vízum,Biztosítások, reptéri illeték,üdülőhelyi díj,stb , az  Iroda  a jelentkezéskor kitöltendő adatlapon  vagy  az utazási tájékoztatóban teszi közzé.

Szolgáltatás-,és díjváltozások:

8./  Ha az utazásszervező az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződés lényeges feltételét az utazás megkezdése előtt rajta kívül álló okból kívánja jelentősen módosítani - különösen, ha a díjemelés mértéke a 8%-ot meghaladja - köteles erről az utazót haladéktalanul tájékoztatni.

Ebben az esetben az utazó bánatpénz fizetése nélkül felmondhatja az utazási szolgáltatásra vonatkozó szerződést vagy ha a változásokat a részvételi díj e változásokhoz kapcsolódó megváltoztatásával együtt elfogadja, a felek módosíthatják az utazási csomagra vonatkozó szerződést.

Az Utas elállási és módosítási joga

9./  Az Iroda a tájékoztatóban közzétett programok megváltoztatásának, továbbá a szállások azonos kategórián belüli megváltoztatásának –cseréjének – jogát  fenntartja. A változásokról  köteles  az  Utast  haladéktalanul írásban értesíteni, s amennyiben  az  Utas  a változást  írásban  elfogadja,az  a szerződés részévé válik. Ha  az  utas  az értesítő  levél kézhez vételétől számított 3 napon  belül  arra nem  válaszol, az  Iroda jogosult az esetleges késedelemből  származó költségek csökkentése érdekében intézkedni. Az  Iroda ezen  magatartása  következtében az  Utast ért esetleges  kárért  nem  felelős.

10./ Ha az  Utas  az utazás tervezett megkezdése  előtt 30 napon  belül  az  utazását  írásbeli  nyilatkozatával lemondja, és  attól  nem  az utazási  szerződés 8. pontjában  rögzítettek  miatt  áll el, az  Iroda  az addig  felmerült költségeinek  megtérítését  követelheti. Ha az  Utas  az utazást  megelőző

              30-21 napon  belül áll el az utazástól a bánatpénz  mértéke a teljes részvételi díj    40 %-a,  

              20-10 napon belül  áll el az utazástól  a bánatpénz mértéke a teljes részvételi díj    75 %-a,

              10  napon  belüli elállás  esetén  vagy  az utazáson meg  nem jelenés esetén  bánatpénz

              címén  a teljes  részvételi díjat  kell  megfizetni.

              30 napon  túli  lemondás  esetén   egyszeri   5.000.- összegű  bánatpénzt  számít fel az  Iroda . Külföldi üzleti partnerekkel kötött szerződés  alapján  fizetendő  eltérő lemondási  illetve kezelési költségeket az  Iroda  esetenként  külön közli. A részvételi díjhoz- amennyiben  előzetesen  megrendelésre és kifizetésre  kerültek- a fakultatív programok  és  felárak díja is ( pl. utazás, étkezés) hozzászámítandók.  Minden  módosítás ( név, időtartam, szálláshely,stb.) lemondásnak minősül és a lemondásra  vonatkozó feltételek  érvényesítését  vonja  maga  után .

11./Az Utas jogosult az utazási szerződésben lekötött részvételi jogát 3. személy részére engedményezni. Az engedményezés  csak  olyan személyre  lehetséges , aki az utazási  szerződés feltételeit aláírásával  elfogadja és  megfizeti az esetleges felmerülő többletköltségeket . Az  engedményezés  csak írásban az  Iroda  tudomásulvétele mellett  lehetséges.

Iroda elállási joga:

12./ Az Iroda  legkésőbb az utazás  megkezdése  előtt 20 nappal   - írásbeli  nyilatkozattal-  elállhat  a  szerződéstől, ha az utazást szerződéskötéskor előre nem látható – az emberi életet , egészséget vagyonbiztonságot veszélyeztető-   külső körülmény  veszélyezteti, illetve ha  jelentkezők  létszáma az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utas létszámot nem éri el. Ha  az Iroda ezen okok miatt áll el a szerződéstől, akkor az Utas részére választása szerint vagy visszafizeti  a befizetett részvételi díjat, vagy  az  eredetivel – lehetőség szerint azonos  értékű- szolgáltatást ajánl fel. Ha a helyettesítő  szolgáltatás magasabb értékű, a díj különbözet  az  Utast terheli, ha alacsonyabb       értékű, a különbözetet  az  Iroda  visszatéríti.

13./Amennyiben  az  Irodán  kívül álló , előre nem várt  esemény, ok ( pl. Sztrájk,háború, természeti csapás,időjárási  okok,stb. )  azaz „ Vis major” miatt marad el  az  utazás , vagy csak részben valósul meg az Irodát felelősség  nem  terheli. Ilyen  esetekben az Iroda segítséget nyújt az  Utas  érdekében  és  költségére , ami az  adott helyzetben és  amilyen mértékben  az  lehetséges..

Hibás  teljesítés:

14./ Az Utas az  utazási szerződés hibás teljesítése  estén   a szolgáltatásokkal  kapcsolatos kifogásait  köteles  az idegenvezetőnek, ha  idegenvezető nincs akkor a szolgáltatónak  haladéktalanul   bejelenteni, jegyzőkönyvet  felvetetni, vagy  felvenni és azt  a szolgáltató felelős  képviselőjével aláíratni. Amennyiben a helyszíni  kifogás az Utas számára elfogadhatóan  nem kerül ne elintézésre (pl. a  szolgáltató  nem ismeri el a panaszt,nem  vették  fel a  jkv.-et,stb.)  az  Utas köteles  az Irodát  haladéktalanul értesíteni. A panasz  bejelentése a későbbi  kárrendezés  feltétele. Ennek  hiányában a  bizonyítás az Utas  kötelezettsége. Az Utas  a nem  szerződésszerű ( hibás, hiányos)teljesítésből származó igényét hazaérkezést követően  haladéktalanul, de  legkésőbb 5  naptári napon belül  köteles írásban , a jegyzőkönyv  becsatolásával  bejelenteni. A késedelmes bejelentésből  származó kárért az  Utas  felelős (Ptk.306.§ 4.bekezdés). Az  Iroda a  beérkező panaszokat- az érvényben lévő jogszabályoknak  megfelelően- maximálisan 30   napos határidővel válaszolja  meg.

15./ Az Utas ért mindazon  károk vonatkozásába, melyeket  az  Iroda illetve szolgáltatási partnere okoz,a  kártérítés felső határa a részvételi díj. Ha a  szerződéstől eltérő teljesítés az Utasnak felróható okból következik be,az  Utas kártérítési  igényt nem érvényesíthet. Az Iroda nem köteles a részvételi díjat leszállítani,ha az Utas valamely szolgáltatást saját  elhatározásából vagy érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe,illetve ha utazását korábban megszakítja.

 Útlevél-,vízum-,vám-,deviza-,és közegészségügyi rendelkezések:

16./ Ezen rendelkezések(útlevél,vízum beszerzése és  érvényessége,a vám-,deviza-,és közegészségügyi  rendelkezések betartásáért az Utas  maga  felel. Az Iroda köteles a  szerződés  megkötése során  az Utas  figyelmét  erre és a rendelkezések folyamatos  változására. Ha a rendelkezések be nem tartása  miatt az Utas az utazáson  nem tud részt  venni,kártérítésre nem tarthat igényt  és úgy kell  tekinteni, mint ha a  10.pontban  leírtak szerint  az  utazását nem kezdte volna meg.

 Biztosítás:      

17./A részvételi díj  a Baleset,-, Betegség-,és Poggyászbiztosítást  és  az Útlemondási biztosítást nem tartalmazza.  Baleset- ,Betegség-, Poggyászbiztosítás( BBP)  díja  a részvételi díjon  felül  fizetendő .BBP biztosítás megkötése az utas  kötelezettsége. Annak  hiányában az  Utazási Iroda  Beteség-,Balaset-,Poggyász károkért felelősséget  nem vállal

Útlemondási  biztosítás kizárólag  az  előleg  befizetésével egy időben  köthető .Erre vonatkozóan az  Iroda a  jelentkezéskor külön  ajánlattal  rendelkezik.

Az utazásra vonatkozó stornó biztosítás  hiányában – amennyiben a r.díj azt nem tartalmazza  vagy  külön megkötésre nem  kerül –úgy  az általános szerződésben  foglalt  lemondási  feltételek érvényesek.

 NYAKAS  &  TÁRSAI TOURS UTAZÁSI IRODA  a számára  előírt  vagyoni biztosítékkal  - Kül-, és Belföldi utazásszervezéshez - EURÓPAI UTAZÁSI BIZTOSÍTÓ ZRT. (1132 Budapest, Váci út 36-38,Telefon: 06-1-452-3313) biztosítónál  rendelkezik.

Kötvény száma: KT-KE-233-20191013.

 Egyéb:

 18./Az  Iroda az  utazás  előtti időpontban megmaradt  helyeit kedvezményes áron ( Akciós ár, Lastminute) értékesítheti. Ebben  az  esetben a  korábban teljes árat fizető Utasoknak semmi féle  visszatérítés  nem jár. Az  értékesítés folyamán ,időközben  meghirdetett kedvezmények  a korábban jelentkezett és  felvett  utasok részére  nem biztosíthatók.  Az  Iroda  által meghirdetett  különböző kedvezmények  nem vonhatók össze.

 Az Iroda az  egyes  utazásoknál ( egyes nyaraló programok,körutazások, stb.) autóbusz közlekedést  biztosít. Az  autóbuszok  az előre megtervezett  útvonalon haladnak illetve tartanak megállót. A nagy  távolságok  és az előre nem látható váratlan események ( pl. baleset,műszaki  meghibásodás,stb.) miatt  a megtervezett  menetidő megváltozhat .Az ebből  eredő késésért az Irodát felelősség  nem

terheli. Az  Iroda  kötelessége - a lehetőségek figyelembe vételével- intézkedni a hiba elhárításáról.

19./Az  Utas poggyászának  őrizetéről, felügyeletéről  saját  maga gondoskodik az utazás  során, mivel azt  az Iroda vagy  közreműködője   nem  vette át.

20./Az  egyénileg  utazó Utasoknak a külföldi partner irodák ( szálláshelyek) nyitvatartási rendjét  figyelembe  kell venni, amelyről a részvételi jegyen  kapnak  tájékoztatást. A megadott időpont utáni érkezés  esetén  szálláshelyüket  csak  másnap tudják elfoglalni. Az Utas késése  esetén  az  Irodát kártérítési kötelezettség  nem  terheli.

21./Az  Iroda  a  szolgáltatások természeti környezetének rendkívüli okból történt megváltozásáért illetve  az  ebből   eredő , Utast érintő károkért ( pl. Tűz, árvíz,stb.)   felelősséget  nem  vállal.

22.Az  Iroda írásban tájékoztatja  az  Utas –az  utazás  megkezdése  előtt-  helyi képviselőjének ,  partnerének nevéről,  címéről,telefonszámáról. Ennek  hiányában  arról  a telefonszámról  vagy  egyéb   információról,amely  lehetővé teszi az  Utas  számára  az Irodával   történő kapcsolat felvételt  ( Részvételi jegy   vagy utas tájékoztató- ügyeleti  telefonszám!)

Jogviták rendezése:

23./Az utazás  során az Utas által 3. személynek okozott  kárért az Utas  tartozik közvetlen  felelősséggel.

24./ Az ÁFA   törvény  előírásainak megfelelően  - amennyiben  a  számla  kiállítása  során a  számla  címzettje  nem  természetes  személy- , úgy  a megrendelő  köteles nyilatkozni a  megrendelt  szolgáltatás  tekintetében ,hogy azt  végső  felhasználóként  veszi igénybe, vagy 

esetlegesen tovább értékesítés  céljából.

25./ az  Utazási  szerződés   szerves   részét   képezi  az Utas  nyilatkozata  a 2011 jan.1 időponttól  hatályos ÁFA tör,206.§-ra  vonatkozóan (Melléklet)

26./Panaszfórumok:  POLGÁRMESTERI HIVATAL ZALAEGERSZEG (8900 Zalaegerszeg,Kossuth L.u.17/19 , T.:92/502-100

                                      NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM (1011 Budapest,Fő utca 44-50)

                                      ZALAEGERSZEG JÁRÁSI HIVATALA :Zalaegerszeg,Kazinczy tér 4. Tel.36/92/550-300

                                      ZALA MEGYEI KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA MELLETT MŰKÖDŐ BÉKÉLTETŐ TESTÜLET

.                                     (8900 Zalaegerszeg, Petőfi S.u.24.    Tel.:36/92/550-510)


27./Személyes adatok védelme : Az Iroda csak az utazáshoz szükséges adatokat kéri az utastól,azokat csak az  utazás zavartalan biztosítása érdekében használja fel. Az  Utas  ezen adatok megadásával hozzájárul ahhoz, hogy azt –saját  érdekében-az  Iroda az  illetékes helyekre  (pl. Légitársaság ) továbbítsa .

 

Nyakas & Társai  Tours  Utazási  iroda  által  szervezett utazásokkal  kapcsolatos  vitás kérdésekben a felek  megegyezésre törekednek. Ennek  hiányában  a helyi illetőségű  Békéltető Testület  ajánlását keresik. Amennyiben az  sem  vezet  eredményre, úgy  alávetik magukat  a Zalaegerszeg Városi Bíróság  illetékességének.

 

Kijelentem ,hogy az Utazási szerződésben  foglaltakat  tudomásul vettem,aláírásommal egyidejűleg elfogadom,magamra és utastársaimra nézve kötelezőnek tekintem. A szerződés 1 példányát átvettem.

 

 

Út megnev. Poz száma, Dátuma:………………………………………………………………………………..

 

 

Szerződés  kelte: …………………………………….. 201….. év…………………………………hó……… .. nap

 

 

  

  …………………………………………..                                            …………………………………………

                 Iroda részéről                                                            Utas  vagy  megbízottja     

   


© 2014 Travelmax
POWERED BY: